Ogłoszenia »

Praca produkcja

Myślenice 22 wrz
  • Lokalizacja Myślenice

Poszukujemy pracownika na stanowisko pracownik produkcji.
Praca dla każdego nie wymagająca doświadczenia może być również emeryt, rencista.

Miejsce pracy Myślenice.

Zainteresowanych osoby prosimy o telefoniczny pod numerem 796535123 .

KRYSTYNKA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kazimierza Wielkiego 234, 32-400 Myślenice
tel. ( 0048 ) 12 2741263

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Krystynka Sp z o.o. Sp. K. z siedzibą w Myślenicach (32-400), ul. Kazimierza Wielkiego 234, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr 62932 5, NIP: 784187993 9, REGON: 631277888 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz żądanie ich usunięcia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane kontaktowe do ADO: telefon: +48 12 274 12 63 .

Kontaktując się, powołaj się na Miasto-info.pl

796 535 xxx Pokaż

Wyślij wiadomość email