Nadleśnictwo Myślenice. Nabywanie lasów i gruntów do zalesień

Myślenice, ul. Szpitalna 13 25 maj
  • Oferta od Osoby prywatnej
  • Lokalizacja Myślenice, ul. Szpitalna 13
Opis

Nadleśnictwo Myślenice informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów do zalesienia położonych w jego zasięgu terytorialnym.
Przedmiotem ewentualnego zakupu przez Nadleśnictwo mogą być grunty leśne oraz grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego a także inne grunty lub nieruchomości, jeżeli ich zakup jest uzasadniony potrzebami prowadzonej przez Nadleśnictwo Myślenice gospodarki leśnej.
Zakup dotyczy przede wszystkim gruntów, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Nadleśnictwo Myślenice lub gruntów stanowiących enklawy i półenklawy wewnątrz takiego obszaru a także innych gruntów dających możliwość regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
Status gruntów można zweryfikować w serwisie internetowym Bank Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/
Kierując do Nadleśnictwa ofertę sprzedaży gruntu należy wskazać dokładny adres ewidencyjny działki oferowanej do sprzedaży oraz załączyć odpowiedni wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący tej działki, a w przypadku gruntów do zalesienia odpowiedni wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy prawa własności do działki jak np. sprawy dziedziczenia, zniesienia współwłasności itp.
Cena ewentualnego zakupu działki jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od jej położenia i kształtu, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego lasu. Każdy zakup przez Nadleśnictwo poprzedzać będzie wycena rzeczoznawcy majątkowego wskazanego przez Nadleśnictwo.
Oferty sprzedaży oraz zapytania dotyczące sprzedaży można składać pod adresem Nadleśnictwa Myślenice: 32-400 Myślenice ul. Szpitalna 13 lub drogą elektroniczną na adres: myslenice@krakow.lasy.gov.pl

Kontaktując się, powołaj się na MiastoInfoWyślij wiadomość

Zobacz więcej